Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół w Filipowie
http://zsfilipow.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
19794
Rejestr zmian
2018
Redakcja biuletynu
1284
Statystyka
990
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia na potrzeby...
804
Stanowiska
571
Aktualności: Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
463
Statut: Statut
400
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego -...
395
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla...
352
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
342
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i wyposażenia...
332
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
325
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
316
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
313
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
311
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia toalet...
305
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym...
298
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu...
279
Przetargi: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,...
277
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy...
273
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
271
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w przetargu...
267
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli...
264
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
264
Przetargi: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu i ocenie ofert...
256
Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu pt....
255
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 2...
252
Aktualności: Szkolne programy profilaktyki
170
Statut: Zmiany statutu
156
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe
2