Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół w Filipowie
http://zsfilipow.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
21085
Rejestr zmian
2278
Redakcja biuletynu
1400
Statystyka
1088
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia na potrzeby...
870
Stanowiska
638
Aktualności: Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
522
Statut: Statut
472
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego -...
465
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla...
416
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
401
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
399
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i wyposażenia...
390
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
385
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
381
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
374
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym...
362
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia toalet...
358
Przetargi: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,...
353
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w przetargu...
342
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu...
341
Przetargi: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu i ocenie ofert...
337
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
334
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli...
333
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy...
328
Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu pt....
323
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 2...
322
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
320
Aktualności: Szkolne programy profilaktyki
246
Statut: Zmiany statutu
227
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe
2