Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Filipowie
http://zsfilipow.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
28814
Rejestr zmian
2796
Redakcja biuletynu
1604
Statystyka
1240
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia na potrzeby...
976
Stanowiska
762
Aktualności: Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
621
Statut: Statut
590
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego -...
557
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
527
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla...
521
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i wyposażenia...
518
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
513
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
505
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
500
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
487
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym...
484
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli...
484
Przetargi: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,...
477
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia toalet...
476
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy...
464
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu...
463
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w przetargu...
450
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
441
Przetargi: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu i ocenie ofert...
438
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 2...
426
Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu pt....
425
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
417
Statut: Zmiany statutu
377
Aktualności: Szkolne programy profilaktyki
352
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe
2