Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Filipowie
http://zsfilipow.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
24763
Rejestr zmian
2599
Redakcja biuletynu
1512
Statystyka
1175
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia na potrzeby...
925
Stanowiska
714
Aktualności: Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
580
Statut: Statut
539
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego -...
523
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla...
478
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
468
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i wyposażenia...
467
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
464
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
460
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
456
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym...
441
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
436
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli...
435
Przetargi: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,...
429
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia toalet...
423
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu...
416
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w przetargu...
410
Przetargi: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu i ocenie ofert...
400
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
397
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy...
395
Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu pt....
387
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 2...
384
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
384
Aktualności: Szkolne programy profilaktyki
312
Statut: Zmiany statutu
298
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe
2