Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Filipowie
http://zsfilipow.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
22796
Rejestr zmian
2431
Redakcja biuletynu
1455
Statystyka
1132
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia na potrzeby...
901
Stanowiska
674
Aktualności: Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
554
Statut: Statut
501
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego -...
499
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla...
458
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
438
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
435
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i wyposażenia...
427
Przetargi: Wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
426
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
423
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do utrzymania...
411
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym...
399
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia toalet...
388
Przetargi: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,...
386
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w przetargu...
383
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu...
381
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym...
370
Przetargi: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu i ocenie ofert...
368
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli...
363
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy...
362
Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramch projektu pt....
359
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 2...
352
Przetargi: zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia...
351
Aktualności: Szkolne programy profilaktyki
279
Statut: Zmiany statutu
260
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe
2